ontwerp & realisatie >> edening

PROGRAMMA GROEN CONFERENTIE

De conferentie Groen Maastricht vindt plaats op woensdag 17 en donderdag 18 april in het Centre Céramique, zie ook: www.centreceramique.nl

Het programma dat wordt aangeboden, is even rijk en divers als het onderwerp zelf:

Eerste dagdeel; inleiding, visie en plannen

In de ochtend zullen een aantal sprekers die (inter)nationaal bekend zijn vanwege hun kennis op dit gebied een inleiding verzorgen (voor oa. studenten).

Eén van de keynote speakers is Carolyn Steel, Brits stedenbouwkundige die wereldwijd bekend werd met haar boek ‘The Hungry City’. Medio 2013 verschijnt haar nieuwe boek. Speciaal voor het beleidsterrein van de stadslandbouw in Nederland, bracht zij het cahier ‘Foodtopia’ uit, dat via de website kan worden gedownload, (ic. een Nederlandstalig en Engelstalige versie).

Carolyn Steel is architect en auteur. Ze doceert aan de London School of Economics, London Metropolitan University en aan de Cambridge University. Haar boek Hungry City uit 2008 is een internationale bestseller. Steel reist veel en geeft bijna wekelijks lezingen. Ze vertelt met passie en veel gevoel voor humor over haar werk en haar boek. Binnenkort verschijnt haar nieuwe boek, waardoor ze weer regelmatig naar Nederland zal komen voor het geven van lezingen.

In De hongerige stad kiest Carolyn Steel voor een geheel nieuwe benadering van allerlei actuele problemen rond de manier waarop we eten. In dit enthousiaste en visionaire boek volgt de auteur het spoor van ons voedsel, van het platteland tot de stad, via markten en supermarkten, keukens en eettafels, afvalverwerking en terug, en vraagt zich af hoe wij voedsel kunnen benutten als een manier om onze steden beter te begrijpen, beter te ontwerpen, en leefbaarder te maken. Ze schetst een helder beeld van de impact van de moderne voedselproductie op onze planeet en op ons leven en verschaft inzicht in hoe het zo gekomen is en hoe we verder moeten. De hongerige stad is uiterst actueel, indringend en onmisbaar.

Bron: NAi uitgevers.

Carolyn heeft in 2010 haar visie vertaald naar Stad en Ommeland in het cahier 'Foodtopia' en daarin concrete voorstellen gedaan hoe de voedselproductie en distributie in de regio georganiseerd zouden kunnen worden. In de regio Groningen/Assen wordt dit statement op dit moment uitgewerkt in de vorm van een regionale beleidsvisie over voedsel. Foodtopia is te downloaden via deze website als engelstalige - en nederlanstalige versie.

De openingspeech van de conferentie wordt gehouden door Gerdo van Grootheest, wethouder RO, (groen, natuur en landschap), die nader in zal gaan op de diverse gebruikswaarden van het openbaar groen in Maastricht en de specifieke mogelijkheden van het rijke agrarisch cultuurlandschap direct buiten de stad.

Gerdo van Grootheest, studeerde Intenationale Bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2011 is hij wethouder Stadsontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Natuur en Landschapsontwikkeling, Sport en Recreatie. Wethouder Gerdo van Grootheest benadrukte onlangs nog het belang van boerenbedrijven in en om de stad Maastricht: “Groen en natuur zijn belangrijk voor de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving, en het helpt bij het aanpakken van de klimaatverandering. Samen met burgers zorgen we voor een groen Maastricht!"

De derde spreker is Jens Lachmund, docent aan de Universiteit Maastricht met zijn publicatie "Greening Berlin".

Jens Lachmund is een socioloog die zich heeft gespecialiseerd in de sociale studies van wetenschap, technologie en milieu. Sinds 2002 is hij werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Maastricht. Jens Lachmund heeft veel gepubliceerd over onderwerpen op het gebied van cultuur en politiek; zijn huidig werk richt zich vooral op ecologie en natuurbehoud in de stad. Zijn meest recente publicatie "Greening Berlin", een co-productie van wetenschap, politiek en stadsnatuur verscheen dit jaar.

De vierde spreker is Dr. Frank Lohrberg, professor in de leerstoel Landschapsarchitectuur van de RWTH Aachen. Hij zal een overzicht geven van de grensoverschrijdende plannen die in de maak zijn voor het Drielandenpark. Diverse werkstukken van studenten, waaronder die van de Universiteiten van Maastricht, Eindhoven en Wageningen zullen hierbij de revue passeren.

Frank Lohrberg bekleedt sinds 2010 de leerstoel van hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de RWTH Aachen. In het kader van het Europese onderzoeksfonds COST UAE organiseerde hij afgelopen jaar een internationale congres over stadslandbouw in de Euregio. Zijn studenten werken momenteel aan projecten voor het Drielandenpark.

Lunch

De lunch die wordt aangeboden aan de deelnemers van de conferentie, staat geheel in het teken van het thema ‘stadslandbouw’. Semplice & Buono uit de Rechtstraat heeft speciaal hiervoor een menu samengesteld.

Semplice e Buono is een overheerlijke lunchlocatie midden in de gezellige Rechtstraat in Maastricht. Als echte Italiaanse weet de eigenaresse wel wat lekker is: vers gebakken broodjes en bruschetta's met typisch Italiaans beleg zoals parmaham, carpaccio en pecorino. Maar ook pasta, antipasti, vissoepen, salades en lasagna behoren tot het aanbod van dit karakteristieke zaakje. De ouders van de de zaakvoerster wonen zelf in Sardinië en exporteren jaarlijks wijn en olijfolie die hier verkocht wordt. Het aanbod is dus ook nogeens zeer exclusief! Voor de liefhebber van een goede Italiaanse lunch is Semplice e Buono een niet te missen stop.

Tweede dagdeel; Maastrichtse projecten

Na de lunch kunnen deelnemers aan de conferentie naar keuze een aantal lezingen bijwonen, die verdeeld zullen worden over de Stadshal en Pierre Kempzaal.

Raymond Niesten, agrarisch ondernemer in Oud Caberg vertelt over biologisch boeren in de stadsrand, agrotoerisme en de verkoop aan huis van Slow Food producten.

Raymond Niesten is agrarisch ondernemer op boerderij de Poshoof, Oud Caberg, Maastricht. De Poshoof is sinds 1870 de boerderij van onze familie Niesten. Raymond is momenteel de vijfde generatie op de boerderij. Met veel plezier verbouwt en verkoopt hij samen met zijn echtgenote Marloes witte en groene asperges, aardappelen en uien. Deze producten van biologische teelt worden in het seizoen aangeboden in hun boerderijwinkel. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan een aspergerondleiding eventueel gecombineerd met aspergeproeverij of als vakantieganger op de boerderij te verblijven in een van de prachtig gerestaureerde boerderijlofts.

Loes van Oort, projectcoördinator bij Bureau Europa vertelt over het Sphinxpark.

Sinds 2012 ontwikkelen REcentre, platform voor duurzaam design in de Euregio Maas-Rijn, Bureau Europa en Marres Projects een tijdelijk park op een braakliggend terrein in Maastricht. Het zgn. Sphinxpark bevindt zich aan de zijde van de Boschstraat, naast het Infocentrum Belvédère. Economische crisis en krimp vormen niet alleen bedreigingen, maar tevens kansen voor innovatieve projecten.

Het braakliggend gebied aan de Boschstraat is een geheel ommuurd en verwilderd terrein in hartje Maastricht, pal naast het Eiffelgebouw van de voormalige Sphinxfabriek. Het is de ideale omgeving voor de aanleg van een tijdelijk park. In het Sphinxpark komen verschillende vraagstukken over de verhouding van de stad tot het landschap aan de orde. Hierbij moet worden gedacht aan krimp, stadslandbouw, sociale cohesie en burgerparticipatie. Het Sphinxpark komt mede tot stand dankzij de genereuze medewerking van Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère.

Toos Hofstede, directeur sales en marketing van Vaeshartelt en voormalige marketeer van Gulpener, geeft haar visie op duurzaam ondernemen op landgoed Vaeshartelt en vertelt over de toekomstige exploitatie van de ‘Tuinen van Maastricht’.

Toos Hofstede is directeur Sales & Marketing bij Kasteel/hotel Vaeshartelt. Daarvoor werkte zij bij de Limburgse bierbrouwer Gulpener op het gebeid van ‘Strategie & Communicatie’. Sinds oktober 2012 werkt zij bij Kasteel Vaeshartelt, een prachtig conferentiehotel verscholen tussen het groen aan de rand van Maastricht. Op deze locatie staat zij samen met haar collega’s voor de uitdaging om in tijden van economische recessie haar gasten iets te bieden dat onderscheidend en verrassend is. Alles staat hier bij in het teken van gastvriendelijkheid.

Frederique Pronk, grafisch ontwerper en eigenaar van reclamebureau Edening, vertelt meer over zelf zaaien & oogsten door scholieren in hun eigen moestuintjes.

Frederique Pronk runt samen met haar man reclame bureau Edening. Zij zijn er sterk van overtuigd dat maatwerk oplossingen op gebied van reclame, websites en software een groot voordeel bieden voor hun klanten. Met zorg en passie verzorgen ze de huisstijl van diverse bedrijven in de regio.

Frederique heeft naast haar werk ook diverse passies die ze graag in uitvoering brengt. Het overbrengen van wat gezonde voeding met je doet, is daar een van. In 2012 organiseerde ze dan ook maar liefst 3 lezingen met allen als doel mensen te motiveren gezonder te gaan leven.

Lezingen met sprekers als Ellen Retera, Frank Radder en Ralph Moorman. Vanuit deze lezing ontstond ook een "culinaire wildpluk wandeling". De herborist Frank Radder van Puur Aroma nam de deelnemers mee in het wilde planten rijk en met de geplukte oogst ging Marc Creusen van de Eyserhalte aan de slag in de keuken. Hij toverde in een oogwenk een heerlijke culinaire maaltijd voor de gasten.

Sinds kort is Frederique bezig een landgoed op poten te zetten samen met stichting s, zodat scholieren hun eigen moestuintjes krijgen. Op deze manier hoopt ze kinderen al in een vroeg stadium in aanraking te brengen met gezonde voeding. Tijdens de conferentie zal Frederique spreken over dit groen initiatief.

Jan Maas, zelfstandig landschapsarchitect die het ontwerp maakte voor de nieuwe campus van de Hoge Hotelschool Maastricht en het toekomstig wijkpark voor de bewoners van Limmel/Nazareth. De plannen voor Hoolhoes en omgeving laten zien hoe deze toekomstige woonwijk integraal onderdeel wordt van het recreatiegebied de Landgoederenzone. En welke concrete bijdragen door omwonenden en particuliere organisaties hieraan kunnen worden geleverd.

Jan Maas is werkzaam als zelfstandig landschapsarchitect. Daarvoor was hij werkzaam bij Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur en bij Buro Strootman. Zojuist afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en als winnaar van de eerste editie van StedenbouwNU met het project ‘Urban Wrinkle’ (StedenbouwNU is een nieuwe prijs voor het beste afstudeerproject in Stedenbouw en Landschapsarchitectuur), werd Jan Maas door de regeling ‘Mooi Nederland’ in de gelegenheid gesteld om voor de stad Maastricht het ontwerp te maken voor de Campus van de Hotel Management School en het Wijkpark Limmel/Nazareth.

Lara Klaassen directeur van het CNME vertelt over de stadsnatuur in Maastricht en hoe het CNME duurzaam handelen bevordert door burgers, bedrijven en overheden te betrekken bij hun natuurlijke omgeving.

Lara Klaassen is sinds 2008 directeur van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) in Maastricht. Zij studeerde milieuwetenschappen en werkte bij diverse organisaties op het gebied van natuur en milieu. Het CNME beheert voor de gemeente Maastricht 110 hectare stadsnatuur. Daarbij staat niet alleen de ecologie centraal. Burgerparticipatie en educatie zijn minstens zo belangrijk. In vogelvlucht worden de gebieden en werkzaamheden van het CNME besproken, van boerderijeducatie tot natuurspeelplaatsen. Ook wordt ingegaan op de toekomst van Maastricht als een groene en duurzame stad: wat is er nodig om dit tot stand te brengen?

Avondprogramma; het Grote Debat

Openbare discussie geleid door Debatcentrum Sphinx. Stellingen worden ingebracht door: Sandra van Kampen (Urgenda), Carolyn Steel (The Hungry City) en Gerdo van Grootheest (Gemeente Maastricht).

Publieksdebat "Stadslandbouw: Waar is dat goed voor?
19:30-21:30u, toegang gratis
georganiseerd door debatcentrum sphinx.

Publieksdebat en gesprek tussen Gerdo van Grootheest (wethouder Ruimtelijke Ordening en Natuur Maastricht) en Sandra van Kampen (adjunct-directeur Urgenda / programmamanager Duurzaam Voedsel En Maatschappelijke Beweging).

"Stadslandbouw", "slow food", "permacultuur"... Een andere visie op voedsel en het verbouwen ervan is "hot" dezer dagen. Voor velen geeft stadslandbouw de mogelijkheid een aantal problemen van deze tijd in één klap te lijf te gaan. Het uiteenvallen van sociale cohesie, onvoldoende duurzame voedselproductie, geringe voedselbewustzijn en smaakvervlakking: stadslandbouw is een manier om ze allemaal te adresseren.

Maar voor welke problemen kan stadslandbouw precies een oplossing zijn? En kunnen grootschalige veranderingen tot stand worden gebracht middels lokale initiatieven? Wat zijn haalbare ambities? Deze en andere vragen staan centraal in het gesprek tussen Wethouder Van Grootheest en Sandra van Kampen waarin ook het publiek mag meepraten. Deelnemers aan het congres en geïnteresseerden uit stad en provincie zijn van harte welkom.

Tweede dag van de conferentie; ‘Van Theorie naar Praktijk’

Op donderdagmorgen 18 april wordt de conferentie voortgezet onder de titel van theorie naar praktijk. Aan de diverse initiatiefnemers die op de vorige dag hun plannen konden uiteenzetten, wordt nu de gelegenheid geboden om met belangstellenden deze ideeën verder uit te werken en vorm te geven:

De dag begint met een introductie door "The Artist and the Others"; Nika Dings & Jessica Capra

The Artist and the Others
Website

Stefan Muytjens landbouwadviseur gaat aan de slag met Maastrichtenaren die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in het uitoefenen van kleinschalige, grondgebonden landbouw in en om Maastricht.

Stefan Muijtjens is zelfstandig landbouwadviseur. Hij zet de visie van ondernemers om in strategisch en tactisch advies. Belangrijke aandachtvelden daarbij zijn: economie van het bedrijf, ploegloze bodembewerking, stadslandbouw en lage input landbouw. Binnen zijn werkgebied België en Nederland concentreert hij zich met name op de beide Limburgen. En zoekt daarbij systematisch binnen noordwest Europa naar regionaal toepasbare landbouw innovaties.

“Als visie ontbreekt, regeert de boekhouder”

Inhoudelijk is zijn advieswerk gericht op de praktijk van open teelten met name akkerbouw en groenten zowel conventioneel als biologisch. Deze werkvorm varieert van individueel tot groepen, huiskamer bijeenkomsten tot lezingen voor grotere groepen, waarbij methodes als Praktische Waarde Netwerken, kenniscirkels en studiegroepen worden ingezet en gebruikt.

Peter Rongen van het Beheerteam wijkpark Caberg Malpertuis doet verslag over het beheer van openbaar groen met vrijwilligers in zijn wijk.

Frederique Pronk van Edening vertelt haar buurtbewoners over lopende en nieuwe gezamenlijke initiatieven voor meer - en eetbaar - groen in woonwijk Randwyck.

Bureau Europa wisselt van gedachte met de partners van het Sphinxpark over hoe de initiatieven van het afgelopen jaar verder gestalte kan krijgen in het Frontenpark.

Dave Hakkens vertelt over olie windmolens.

Lara Klaassen vertelt over de activiteiten van CNME.

Wies Brok vertelt over kruidenthee’s.

Sean Hoofs vertelt over de Banditos Coffee Bar.

Daniel Speek vertelt over Voko.

Slotmanifestatie

De bijeenkomst wordt afgesloten met een feestelijke lunch voor alle deelnemers aan de conferentie, die plaats zal vinden in het restaurant van het Centre Céramique. Daarbij zal een samenvatting en overzicht van de bereikte resultaten worden gegeven aan de pers. En een dankwoord worden uitgesproken door wethouder Gerdo van Grootheest gericht aan alle deelnemers van de conferentie. De speciale website van de groenconferentie, zal deel uit blijven maken van de Campagne Groen Maastricht en actief worden beheerd en geactualiseerd tot 1 september 2013.

meld je aan voor de conferentie
Het programma van de conferentie